ابزار های آنلاین

مشاوره ، شخصی سازی ، ارائه برترین خدمات بیمه ای

برای خرید بیمه به چه نکاتی توجه میکنیم ؟ قیمت ، پشتیبانی ، توانگری شرکت بیمه و یا نکات دیگر ، بررسی همه جوانب کار از طرف شما کاریست زمانبر و نیازمند صرف انرژی فراوان ، شما در مداوی به آسانی می توانید از بین شرکت های بیمه ای ما ، خدمات مورد نیاز خود را دریافت نمایید. ضمنا پشتیبانی شما در زمان حادثه توسط مجموعه مُداوی انجام می پذیرد.

 

مُداوی یک مجموعه مشاوره است که به شما کمک می کند از بین خدمات موجود شرکت های بیمه ای بهترین انتخاب را با توجه به شرایط خود داشته باشید.ما در مُداوی برترین شرکت های بیمه ای را در حوزه های مختلف انتخاب نموده و به عنوان نماینده رسمی اقدام به ارائه این خدمات به شما مشتریان می نماییم

مشاوره

کارشناسان با اشراف کامل به اصول ، قوانین و خدمات شرکت های بیمه ای ، به عنوان امین شما همواره بهترین طرح ها و خدمات را معرفی نموده تا بهترین انتخاب را داشته باشید.

شخص سازی

همگام سازی پوشش ها و شرایط خصوصی بیمه نامه براساس شرایط شما و یا سازمانتان از وظایف کارشناسان مُداوی می باشد.

کیفیت خدمات

کیفیت در مُداوی به معنی سادگی در فرآیند های بیمه ای ، سرعت در ارائه خدمات ، همراهی در تمامی مراحل خدمات و خبرگی کارشناسان ماست .

ملاک انتخاب شرکت های بیمه ای طرف قرارداد

کیفیت

توانگری

تنوع

رضایتمندی

نوآوری