ابزار های آنلاین

بیمه درمان

راهنمای خسارت درمان ایران

راهنمای دریافت هزینه های بیمه تکمیلی ایران

مقدمه برای دریافت هزینه بیمه تکمیلی ایران ، لازم است نکاتی اساسی را رعایت نماییم. تا علاوه بر سهولت در استفاده از خدمات بتوانیم هزینه های درمانی خود را به…

ّیمه تکمیلی خانواده sos

بیمه تکمیلی خانواده Sos

امروزه با افزایش هزینه های زندگی و شرایط نابسامان اقتصادی ، داشتن بیمه درمان برای جبران هزینه های درمان امری اجتناب ناپذیر می باشد. اما اینکه این بیمه بتواند هزینه…

بیمه تکمیلی اتحادیه

بیمه تکمیلی اتحادیه ها و تشکل ها

اتحادیه ها و سایر تشکل ها در ایران همواره با معضلی به نام بیمه تکمیلی روبرو بوده اند . طرحی که از منظر شرکت های بیمه ای غیر قابل توجیه…

دلایل افزایش ضریب خسارت

دلایل افزایش ضریب خسارت بیمه های تکمیلی

همانطور در مقاله بررسی بیمه درمان تکمیلی اتحادیه ها به دلالیل افزایش ضریب خسارت بیمه های تکمیلی اشاره کردیم . بیمه های تکمیلی گروهی ، دارای فرمول نظارتی ای می…

مقایسه بیمه درمان انفرادی و گروهی

مقایسه بیمه های تکمیلی انفرادی و گروهی

مقایسه بیمه های تکمیلی انفرادی و گروهی در این مقاله سعی داریم علاوه بر مقایسه دو بیمه تکمیلی انفرادی و گروهی بیمه های درمان ، به مقایسه بیمه های درمان…

فرانشیز

انتخاب فرانشیز قرارداد

همه ما به نوعی در قرارداد های بیمه ای خود با کلمه فرانشیز مواجه شده ایم فرانشیز در ایران به معنی بخشی از خسارت می باشد که بر عهده بیمه…

بیمه درمان

انواع بیمه های تکمیلی در ایران

در ایران بیمه های تکمیلی تنوع چندانی ندارد و اغلب طرح های بیمه ای شرکت های بیمه گر در غالب آیین نامه 74 بیمه مرکزی به بیمه شدگان ارائه می…

بیمه درمان

بیمه درمان بخریم یا خیر

اینکه بیمه در کشور ما برعکس سایر کشور های دنیا دارای محبوبیت پایینی می باشد یا به اصطلاح دارای ضریب نفوذ پایینی در این حوزه می باشیم به عوامل مختلفی…

آمبولانس

خدمات آمبولانس شرکت کمک رسان ایران

شرکت کمک رسان ایران در مجموعه خدماتی خود، به بیمه شدگان خود در بخش بیمه های درمان خانواده و بیمه های گروهی خدمات آمبولانس را ارائه می نماید و در سایر…