ابزار های آنلاین

بیمه اتومبیل

بیمه بدنه

بیمه بدنه ایران

تعریف بیمه همواره در تصادفات رانندگی ممکن است مقصر حادثه علاوه بر خسارت بر اموال شخص ثالث به اتومبیل خود نیز خسارتی وارد نماید که این خسارت از محل بیمه…

بیمه شخص ثالث

بیمه شخص ثالث

تعریف بیمه طبق تعریف بیمه شخص ثالث در قانون مصوب 1395 ، هرگاه در نتیجه حوادث ناشی از وسایل نقلیه خسارتی به اموال و یا جان اشخاص ثالث وارد گردد…